သင္ေသသြားေသာ္ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ (ေဇာ္ဂ်ီ )

Friday, August 12, 2016

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္

ျမန္မာနိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိုးသားပါတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဦးေမာင္လွစိန္နွင့္ ေဒၚသြင္ညိဳျဖဴတို႔မွ ၁၉၅၇ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန့တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဆိပ္ေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၃ ဦးအနက္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ အျခခံပညာကို ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ အထက (၅) နွင့္ အထက (၂) တို႔တြင္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုနွစ္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အထက (၂)မွ ဂုဏ္ထူး ၃ ဘာသာျဖင့္ ၁ဝ တန္းေအာင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ရွိ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးနွင့္ ေဆးကုသေရးတကၠသိုလ္မွ ၁၉၈၁ ခုနွစ္တြင္ ဘဲြ႕ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ ခုနွစ္မွစ၍ ၁၉၈၄ ခုနွစ္အထိ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ ခုနွစ္မွစတင္၍ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးနွင့္ ေဆးကုသေရးးဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၉ ခုနွစ္တြင္ ေဆးပင္စင္ျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ျပီး ၂ဝ၁ဝ တြင္ နိုင္ငံေရးေလာကသို့ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲသို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP) ႏွင့္ တဲြဖက္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ (RNDP) ပါတီတြင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဦးေဆာင္၍ ေမလ ၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ စတင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၂၈ ျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ပါတီတြင္ ဥကၠဌတစ္ဦး၊ ဒုဥကၠဌ ၄ ဦး (ဦးအုန္းတင္၊ ဦးတင္ဝင္း၊ ဦးေစာျဖဴ၊ ဦးေအာင္ဘန္းသာ)၊ အထြေထြအတြင္းေရးမွူး ဦးဦးလွေစာ၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွူး ၄ ဦး (ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ဦသာထြန္းလွ၊ ခိုင္ျပည္စိုး) အပါအဝင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၈ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ပါတီရုံးခ်ဳပ္ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ထားရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အဓိကထား ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း တုိက္ရည္ ခိုက္ရည္ျပည့္၀သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း အရည္အခ်င္းျပည့္၀စြာ တုိက္ပဲြ၀င္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

ထူးျခားမႈအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန့တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီနွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔သည္ ရခိုင္အမ်ိုးသားပါတီ အမည္ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ေမလမွ စတင္ခဲ့သည့္ ပါတီနွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရးသည္ ရွစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန့တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန့တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံတြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ပေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕မွ ၂၉ ရက္ေန႕ထိ (၅) ရက္တိုင္က်င္းပမည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ညီလာခံကို သံတြဲၿမိဳ႕ ငပလီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပါတီဥကၠဌေရာကို ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၆ ခုနွစ္တြင္ ေဒၚျမျမသက္ (လက္ရွိ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာမ) နွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သား ၂ ဦး ထြန္းကားသည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား စာေပနွင့္ ယႈ္ေက်းမႈ (တကၠသိုလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္) အဖြဲ႕တြင္ ဗဟို အလုပ္အမွုေဆာင္ဝင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ ခုနွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ေမာင္မယ္ တံျမက္စည္းလွည္းအသင္း၏ ကနဦးတည္ေထာင္သူထဲတြင္ တဦးအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေ၀ဟင္ေအာင္
၆၊ ၈၊ ၂၀၁၆။

Credit@ Wai Hun Aung

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္

                                    အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္


ဦးေအးသာေအာင္ကို ဖခင္ ဦးညိဳဘန္းႏွင့္ မိခင္ ေဒၚေအးၿမိဳင္တို႔မွ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ငါးေယာက္အနက္ တတိယေျမာက္သားျဖစ္သည္။ ဦးေအးသာေအာင္သည္ ပဥၥမတန္းကို ေျမပံုၿမိဳ႕ အ.ထ.က ေက်ာင္း၊ ဆဌမတန္းမွ High School Final(ေအာင္)ထိ ဗဟိုစံျပ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ လသာ အမွတ္(၁) ရန္ကုန္ တို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ High School ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ဗကဗအဖဲြ႕တို႔ႏွင့္ ခ်ိပ္ဆက္မိခဲ့ၿပီး အစိုးရစစ္တပ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေရးကို စစ္တပ္ထဲမွ ပုန္ကန္ၿပီး ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ တပ္တြင္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ ဖမ္းဆီေထာင္က်ခံခဲ့ရသည္။ ျပစ္္ဒဏ္အျဖစ္ ၄ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားသမဂၢတြင္ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဥကၠဌမွာ ဦးထြန္းေ၀ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးမွ ဦးလွျမင့္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလာသည္။ ဆရာႀကီးဦးဦးသာထြန္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမိၿပီး အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ အေမြကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ေဒါက္တာေစာျမေအာင္၊ ဦးဦးသာထြန္းတို႔ႏွင့္အတူ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကရာတြင္ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ဥကၠဌမွာ ဦးေအးထြန္းျဖစ္သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ဤေနရာတြင္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦးေအးသာေအာင္မွာ ခဲြျခားမရေအာင္ထိ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(Arakan League for Democracy- ALD)သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ နိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပါတီကို ၁၉၈၉ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန့တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ၌ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မဲမ်ားစြာရရွိခဲ့ၿပီး အမတ္ေနရာ ၁၁ ေနရာ အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးေအးသာေအာင္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ ခ်ိန္ၿပိဳင္မႈမရွိခဲ့။ ၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္တြင္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေအးသာေအာင္မွာ ႏိုင္ငံေရးမႈျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဖမ္းဆီခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ ႏွစ္က်ခံခဲ့ရသည္။ ေထာင္က်ေနစဥ္ ၂ ႏွစ္ေျမာက္တြင္ အဆုတ္ေရာဂါေ၀ဒနာကို ခံစားခဲ့ရၿပီး အသံေၾကာကို ထိခိုက္ကာ အသံပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးမေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ ျပည္တြင္းတြင္ ဖုတ္လုိက္ ဖုတ္လိုက္ အသက္ဆက္လာခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ခံ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္းတြင္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက နဂိုရွိၿပီးသား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ေပါင္းစည္းဖို႔ ေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုေတာင္းဆိုမႈအတုိင္းပင္ ၂၀၁၃ ေမလမွ စတင္ခဲ့သည့္ ပါတီနွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရးသည္ ရွစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန့တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထံတြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ပေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕မွ ၂၉ ရက္ေန႕ထိ (၅) ရက္တိုင္က်င္းပမည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ညီလာခံကို သံတြဲျမိဳ႕ ငပလီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ ခ်ိန္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ၏ ဒုတိယသက္တမ္းျဖစ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဒုဥကၠဌေနရာကို တာ၀န္ယူထမ္းရြက္လွ်က္ရွိသည္။

၁၉၈၉ ခုနွစ္ UNLD ေခၚ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္၊ ၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ CRPP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္၊ UNA ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕တြင္ သဘာပတိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဇနီး ေဒၚသိန္းယိုင္ေခ်၊ သား(၂)ဦးတို႔ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ေ၀ဟင္ေအာင္
၉၊ ၈၊ ၂၀၁၆။

Credit@Wai Hun Aung

ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္နိုင္

ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္နိုင္
 ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္နိုင္

လက္ရွိ ရကၡိဳင္တပ္မေတာ္(AA)၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တည္ေထာင္သူ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္ကို ဦးေရႊျမေအာင္ႏွင့္ ေဒၚမျမသန္းတို႔မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕l ေဘာင္းဒြတ္သားစုရပ္ကြက္တြင္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ ၅ ဦးအနက္ ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္မွသူ႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟုပင္ ေခၚဆိုၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အဘိုးတို႔မွာ ပညာတတ္မ်ိဳးရိုးပီပီ နိုင္ငံေရး ရခိုင့္နိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဘိုးထံမွ ႏိုင္ငံေရးအေမြးကို ဆက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ထိုနည္းအတူ စစ္အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားကို မလိုမုန္းတီးရံြ႕ရွာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ နိုင္ငံေရးစာေပ၊ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးဘာသာရပ္၊ သမုိင္းဘာသာရပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးေတြကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာခ့ဲသည္။ မ်ိဳးရိုးလိုက္သည္ဟု ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားက သမုခ္ၾကသည္။

ဒသမတန္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ အထက(၂)ေက်ာင္းမွ ထူးခၽြန္ စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈနည္းတတ္ေသာ ဥပေဒေမဂ်ာကို စစ္ေတြတကၠသိုလ္တြင္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။ ေက်ာင္းျပင္ပမွ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို စနစ္တက်ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။ သူရုပ္ရည္ရူပါတို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္တြင္ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူေနစဥ္ကတည္းပင္ ႏုိင္ငံစိတ္မ်ား တက္ၾကြလာၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္စနစ္ကို မုန္းတီးသူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာစာေပမ်ားကို သင္ေလ့လာရင္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈကို ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ဘဲြ႕ရၿပီးေနာက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ေလ့လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိန္ပိုင္း အဂၤလိပ္စာဆရာႏွင့္ Tourist Guide လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔ေဟာေျပာပဲြမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စည္းရံုးျခင္းတို႔ကို တစ္ဖက္တြင္ ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္ေထာင္ႏုိင္ရန္လည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ရခိုင္အေရးလႈပ္ရွားသူတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး လက္ကိုင္အဖဲြ႕တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၌ နဂိုကတည္းက လုပ္ရွားေနသည့္ ရခိုင္လက္္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းရွိခဲ့ၿပီးသားမို႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာစံေက်ာ္ထြန္းတို႔ အေျခစိုက္ခဲ့သည္ ကခ်င္ဘက္အျခမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။


ပညာေရးဘက္တြင္လည္း အဂၤလိပ္စာထူးခၽြန္ေသာေၾကာင့္ British Council မွ Scholarship Award ကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပညာေရးဘက္ထက္ ႏုိင္ငံေရးဘက္ကို အားသန္ခဲ့သည္။ ဥပေဒပညာရပ္ကို စနစ္တက်သင္ယူခဲ့သည့္သာမက ႏုိင္ငံတကာဥပေဒပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ေၾကာင့္ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စည္းစနစ္က်သည္။ ေခတ္လူငယ္၊ ေခတ္ပညာတတ္ျဖစ္သည့္က တစ္ေၾကာင္း လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိသည့္က တစ္ေၾကာင္း၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ KIA တို႔ အေထာက္အပံ့ကို ရယူရာၿပီး ရကၡိဳင္တပ္မေတာ္ (AA) ကို ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္အပါအ၀င္ ရဲေဘာ္၂၆ ဦးျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္အတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္တိုးတိုးအတြင္း တိုးတက္မႈအရွိဆံုး အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ယခုအခါ ဇနီး ဇာဇာႏွင့္အတူ သမီးကေလးတစ္ဦးရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။

(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားမွ ေမးျမန္းၿပီး ႀကိဳးစားေဖာ္ျပေပးလိုက္သည္ တခ်ိဳ႕ကို အင္တာနက္က ရယူသည္)

ေဝဟင္ေအာင္
၁၀-၈- ၂၀၁၆။

Credit@Wai Hun Aung

ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္

 ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္


Dr.ညိဳထြန္းေအာင္ကို အဖေ႐ႊပန္းထိမ္ဆရာဦးျဖဴလွေအာင္ (ေ႐ွာက္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ)ႏွင့္အမိေဒၚေအာင္ျမႏု(လိပ္ခေမာ္အုပ္စု၊ ျပင္ရွည္ေက်းရြာ)တို႔မွရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ႕ေဆး႐ံုႀကီး တြင္မတ္လ (၄) ရက္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္၌ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးကင္းစမွ ေလးႏွစ္ခန္႔အထိကို ေစတီေတာင္ရပ္ကြက္၊ေဘာလံုးကြင္းအနီးႏွင့္ေတာစပ္လမ္းတြင္ႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေ႐ွ ႔ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ႐ံုးတက္လမ္း၊ အရပ(၁)သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဟူးသား ျဖစ္ၿပီးေမြးစာရင္းတြင္ ေဇာ္မ်ိဳးသက္ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

အိမ္နီးနားခ်င္းေဆြမ်ိဳးမိသားစုမ်ားက ေမာင္ရယ္ဟုေခၚၾကသည္။အၿမဲတမ္း ၿပံဳးၿပံဳး႐ႊင္႐ႊင္ရယ္ရယ္ေမာေမာေနတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေမြးခ်င္း ေလးေယာက္တြင္ ဒုတိယေျမာက္သားႀကီး ျဖစ္သည္။ သူငယ္တန္းမွ အဌမတန္းအထိကို အလက(၂) ၿမိဳ႕မေက်ာင္း (ယခု ေ႐ႊသဘာဝစီမံကိန္းမွ ပ်ားရည္ျဖင့္ဝမ္းခ်ထားေသာ အထက (ခြဲ) ၿမိဳ႕မ) တြင္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ နဝမတန္းႏွင့္ ဒသမတန္းကို အထက(၁) မွ တြင္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဆယ္တန္းကို သခ်ာၤ၊ သိပၸံ၊ဝိဇၨာ ဂုဏ္ထူး (၃)ဘာသာျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အထက (၁)မွ ပင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ အားေလးဘာသာသာေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးဘာသာရပ္အားမေျဖခဲ့ျခင္းမွာသူ၏ကေလးဘဝမွပင္ ရည္မွန္းထားသည့္ဆရာဝန္ျဖစ္ရန္ ေဆးေက်ာင္း ဝင္ခြင့္အမွတ္လံုေလာက္မႈမ႐ွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုသူ၏ ဆရာမတစ္ဦးမွေျပာဖူးသည္။ပညာေရးထူးခြၽန္ေသာေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ပညာရည္ခြၽန္ထူးခြၽန္ဆုမ်ားအျပင္ကဗ်ာ၊ စာစီစာကံုး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားစြာတို႔၌ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ျပည္နယ္အဆင့္ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရ႐ွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဥကၠာလပ၊ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္တြင္ ၁၂/၂၀၀၀ အပတ္စဥ္၌တက္ေရာက္ခြင့့္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ၁၂/၂၀၀၀ အပတ္စဥ္သည္ ရခိုင္အပါအဝင္တိုင္းရင္းသားအခိ်ဳ႕မွာေဆး(၂)၌ ေနာက္ဆံုးတက္ခြင့္ရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၊စံျပေဆး႐ံု (သကၤန္းကြၽန္း) ၌ House Surgeon အလုပ္သင္ဆရာဝန္ဆင္းခဲ့သည္။ ၎အခ်ိန္၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အတြက္ ရဲေဘာ္မ်ား႐ွာေဖြေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ UG လုပ္ငန္းမ်ား၌ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို စရဖ၊ SP မ်ားမွ အန႔ံရ၍ ဖမ္းဆီးရန္လိုက္စဥ္ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးထဲသို႔ အၿပီးတိုင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အပတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းတြင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏိုင္ႏွင့္အတူ ULA/AA ကို ဦးေဆာင္ကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိေသာ ရခိုင့္လူ႔ေဘာင္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲဝင္ေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးဆက္ထဲမွ ႐ွားပါး ဆရာဝန္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ Arakan Army တြင္ ဒု-စစ္ဦးခ်ဳပ္ တာဝန္ ကို ဗိုလ္မွဴ းႀကီးအဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (United League of Arakan-ULA)တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ းတာဝန္ကို ယူထားသူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ(ေက်ာက္ျဖဴ ) တြင္ AA ကိုဦးေဆာင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ရခိုင္လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ျပည္သူစိတ္ဝင္စားမႈကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေဘာလံုးကစားျခင္းကို အထူးႏွစ္သက္ခံုမင္ခဲ့သည္။ ေဘာလံုး ကစားရင္းေျခႏွစ္ဖက္စလံုးက်ိဳးဖူးသူျဖစ္သည္။စာေပကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း Social Media မ်ားထက္၌ သူေရးသားေနသည့္ သူ၏စာအေရးအသားမ်ားအရသိ႐ွိရသည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္႐ွိသည့္ ရခိုင္ဘာသာစကားေပၚထြန္းလာေရးကို အားေပးသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ စာအုပ္မ်ားကိုု စုေဆာင္းဝါသနာပါသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ပညာေရးထက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေလးေပးၿပီးေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဘက္တြင္ အားနည္းကာ ပရဟိတဖက္အားစိုက္ေနခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕ခံ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ေျပာျပခ်က္အရသိ႐ွိရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပခြင့္မရခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ အားေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ ရသစာေပ၊ ဟာသဝတၳဳတို၊ က်န္းမာေရးပညာေပးေဆာင္းပါး မ်ားကို Nyo Twan Awng ေဖ့ဘုတ္ Account ႏႇင့္ Dr Nyo Twan Awng Page မ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

ေဆးတကၠသိုလ္ပထမႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားစာေပဝါသနာအိုးတို႔လုပ္ေလ့လုပ္ထ႐ွိသည့္ ကဗ်ာေရးသားထုတ္ေဝျခင္းတြင္ Drသန္းထြန္းဦး (MB;BS)ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း၍ "ကဗ်ာ" အမည္ရကဗ်ာစာအုပ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္တြင္ "လက္ထိုး၍အန္ခ်င္ေသာအန္ဖတ္မ်ား" အမည္ရ အေပ်ာ္တမ္း ကဗ်ာစာအုပ္ကို တစ္ဦးတည္းထုတ္ခဲ့သည္။ ၎ကဗ်ာမ်ားကိုေရးသားခဲသည့္ ကေလာင္အမည္မွာ ေဇာ္ၿမိဳ႕သက္(ေဇာ္ၿမိဳသက္)ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Dr.ညိဳထြန္းေအာင္၊ လွ်ာထုတ္ K အမည္ျဖင့္တစ္ခါတစ္ရံ စာတိုေပစမ်ားကိုေရးသားေနသည္ကိုေတြ႕႐ွိရသည္။

Dr.ညိဳထြန္းေအာင္၏ ပထမဆံုးစာေစာင္ထက္မွ လက္ရာမွာ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂)မဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပခံရသည့္ကာတြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္လူထုကို အဖမ္းစားႏိုင္ဆံုးစာရင္းတြင္ ULA/AA မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

(Dr.ညိဳထြန္းေအာင္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚမွအေရးအသားမ်ား ႏွင့္ သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားေရးသားမွတ္ခ်က္ေပးသည္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေရးသားပါသည္)

ေဝဟင္ေအာင္
၁၂l ၈l ၂၀၁၆။

(သက္ရွိထင္ရွား ရခိုင္ေဆာင္ေခါင္းမ်ား၏ သမိုင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္တမ္းတင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္းကို ျပည္သူတိုင္းသိထားႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြတင္ျပျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သမိုင္းေရးေသာအခါ အခ်က္အလက္ ခိုင္မာေစရန္ ႀကိဳးစားစုေဆာင္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အားလံုစံုလင္လွ်င္ စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္)

Credit@Wai Hun Aung

ရခိုင္ျပည္ဆန္ျပႆနာႏွင့္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔ရဲ့ လူမဆန္စြာသတ္ျဖတ္မႈ

ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ ဆန္ျပႆနာ


ကာတြန္း - မင္းထက္ႏိုင္

စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရလက္ထက္ မဆလတစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္အား ဓားမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္( ၁၉၆၇) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႔ ဆန္ျပ၏နာ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မဆလပါတီသည္ အေျခခံလူတန္းစား}ကီးႏွစ္ရပ္ဟု ေ-ကြးေ-ကာ္ထားေသာ လယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမား
မ်ားအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႏွင့္အလုပ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားအား ႏွစ္စုျပဳလုပ္က်င္းပ
ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ေန‹တြင္ မဆလပါတီက “ဗဟိုေတာင္သူလယ္ သမားေကာင္စီ”ကိုဖြဲ‹စည္းခဲ့သည္။ ထိုေကာင္စီ စတင္ဖြဲ‹စည္းျခင္းသည္ပင္ ဆန္ရွားပါးမႈျပႆနာျဖစ္ေပၚေစေသာအေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီတုန္းက ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ခဲ့ေသာေႀကာင့္ ဗမာျပည္တြင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးဧက
(၁၁) သိန္းေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး စပါးတင္း သိန္းေပါင္း (၅၀ဝ) ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္၊ သို‹ေသာ္ ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရသည္။ျပည္တြင္းစားသံုးမ+ကို အေလးမထားဘဲ ဆန္ျပတ္လတ္မႈျဖစ္မည္ကို သိသိႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိေရးအတြက္ဆန္တန္ခ်ိန္ (၁.၁) သန္းေက်ာ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရက ဆန္ကို လြတ္လပ္စြာေရာင္းဝယ္ခြင့္မေပးဘဲတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္အတြက္ ဆန္ရွားပါးမႈျပႆနာ ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ျပည္သူလူထုလိုလားခ်က္ကို အေလးမထားဘဲ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္‹သတ္ေသာေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ကာ စီးပြားေရးမွန္သမွ်အား
ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆန္ျပတ္လတ္မႈျပႆနာျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။

(၁၉၆၇) ခုစပါးသစ္ထြက္ရွိ ၿပီး လပိုင္းခန္႔သာရွိေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆန္ျပတ္လတ္မႈ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး ဆန္ေဈးမ်ားလည္းတဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ (၁၉၆၂) ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရအာဏာသိမ္းစဥ္က ဆန္တစ္ျပည္ ျပား (၆၀) သာရွိခဲ့ရာ(၁၉၆၇) ခုႏွစ္ ဆန္ျပ၏ နာႀကံဳေတြ႔ရစဥ္တြင္ ဆန္တစ္ျပည္ (၇) က်ပ္မွ (၈) က်ပ္အထိျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ဗမာျပည္တစ္ျပည္လံုး ဆန္ျပတ္ လတ္မႈျပႆနာျဖစ္ပြားရာ အဆိုးဝါးဆံုး ခံစားခဲ့ရသူမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားျဖစ္သည္။

>>> ၾသဂတ္စ္ (၁၃)ရက္ မေမ့အပ္ သို႔မဟုတ္ ရခိုင္ျပည္ဆန္ျပႆနာႏွင့္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔ရဲ့ လူမဆန္စြာသတ္ျဖတ္မႈ မွတ္တမ္း Download >>>

Monday, June 20, 2016

ရခိုင္ လူမ်ိဳးတေယာက္ရဲ႕တာ၀န္ ေက်ခ်င္တဲ့ ရကၡိဳင့္စစ္သမီး

နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္| June 20, 2016


သမီးမိန္းကေလး တဦးအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္စရာ နည္းနည္းေလးမွမရွိ၊ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၿပီး မိသားစုနဲ႔ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္ ေတြ႔ဖို႔ မေသခ်ာတဲ့အလုပ္ကို ဖခင္ျဖစ္သူက ဘာလို႔ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ခြင့္ျပဳခဲ့တာလဲဆိုတာကို ယေန႔အထိ ျပန္လည္ ေမးခြန္း မထုတ္ခဲ့ဘူးလို႔ မႏုႏုသန္းက ေျပာပါတယ္။

“အေဖက ေျပာတယ္၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း တအိမ္ကိုတေယာက္ေတာ့ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ကို ၀င္ထားသင့္တယ္တဲ့” ဖခင္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရစဥ္က မႏုႏုသန္းကို ဖခင္ကေျပာဆိုခဲ့တဲ့ စကားကို ျပန္လည္ေျပာျပျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။

တကယ္ေတာ့ မႏုႏုသန္းဘ၀မွာ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာက ဥပေဒပညာရွင္ တေယာက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မိသားစုတဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ တျခားရခိုင္မိသားစုေတြလို ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွားပါးမႈ၊ စီးပြားေရး မေခ်ာင္လည္မႈေတြကို မႏုႏုသန္းတို႔ မိသားစုလည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မႏုႏုသန္းတေယာက္ ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ အလုပ္ရလြယ္ႏိုင္မယ့္ စာရင္းအင္းပညာရပ္ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေမာင္ႏွမ ၇ ေယာက္ရွိတဲ့အနက္ ညေနေစာင္းတိုင္း သမီး ၄ ေယာက္ကို နာမည္ေတြတန္းစီေခၚၿပီး အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္ မထြက္ခိုင္းတဲ့ ဖခင္ရဲ႕သံမဏိစည္းကမ္းေအာက္မွာ ဗိုင္းေကာင္ေက်ာက္ဖိ ေနခဲ့ရသူ မႏုႏုသန္းက ေတာ္လွန္ေရးေတြ လက္နက္ေတြ ႏိုင္ငံေရးေတြနဲ႔ ခပ္စိမ္းစိမ္းရွိခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာျပပါတယ္။

မိသားစုေနထိုင္ၾကတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ အလွမ္းကြာေ၀းလြန္းတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာ စစ္သမီးအလုပ္ သြားလုပ္ဖို႔ဆိုတာ စိတ္ကူးနဲ႔ေတာင္ မေတြးခဲ့ဖူးဘူးလို႔ သူက ေျပာပါေသးတယ္။

သာမာန္အရပ္သူ တေယာက္အေနနဲ႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ တက္ေနစဥ္ စာသင္ခန္းထဲကို လက္ဆင့္ကမ္း ေရာက္ရွိလာတဲ့ ရကိၡဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA) ရဲ႕ စစ္သီခ်င္းေတြကို နားေထာင္မိၿပီး မႏုႏုသန္း တေယာက္ ဖခင္ျဖစ္သူကို သူ“ ရကိၡဳင့္ တပ္မေတာ္ထဲ ၀င္မယ္” လို႔ ဖြင့္ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စည္းကမ္းႀကီးတဲ့ ဖခင္က “အဲဒီတပ္မေတာ္ကို တကယ္ေရာက္မယ္ဆို သြားပါ” လို႔သာေျပာၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့လုိ႔ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔ မႏုႏုသန္းက ေျပာပါတယ္။

မႏုႏုသန္းလို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူတဦးကို ေတာ္လွန္ေရး စစ္သမီးလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္း လိုက္တာက AA စစ္သီခ်င္းတခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ မိသားစု ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးမႈေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ဆို ပါတယ္။

ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးတခုလံုးရဲ႕သယံဇာတေတြကို သဘာ၀က ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးထားပါလ်က္ ျပည္မ အစုိးရက လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုး အုပ္စိုးထားတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးကို ေတာင္ ေစ်းႀကီးေပး အသံုးျပဳရ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္မေျပမႈ အစရွိတဲ့ ျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာ၊ အက်ပ္ အတည္း ေတြက ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရင္တြင္းကို ဒဏ္ရာေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။

AA သီခ်င္းေခြထဲမွာပါတဲ့ “ ရကိၡဳင္ျပည္ ငါတို႔ျပည္” ….“ပင္လယ္ျပာ ရိုးမနဲ႔ေလ” ဆိုတဲ့ ရခိုင္ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းစာသား ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ငုပ္လွ်ိဳးေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ေတြ ေပၚလာခဲ့တာပါလို႔ မႏုႏုသန္းက ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ တိုင္ရင္းသားေတြရဲ႕နယ္ေျမဟာ ပင္လယ္ျပာျပာ၊ ရိုးမေတာင္တန္းေတြနဲ႔ တြဲလ်က္ရွိၿပီး သာယာလွပေပမယ့္ လက္ေတြ႔ မွာ ပင္လယ္ျပင္ဟာ ယခင္စစ္အစုိးရရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားဖက္စပ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကသာ ေနရာယူထားတယ္လို႔ ေဒသခံ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြက ေျပာပါတယ္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ပင္လယ္ျပာျပာဆိုတာ သီခ်င္း သက္သက္ ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ မႏုႏုသန္းတေယာက္ ဘ၀မွာ ဒုတိယအႀကိ္မ္ အာသီသျပင္းျပလာတာက ရကိၡဳင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕စစ္သမီး ျဖစ္ခ်င္လာတာပါပဲ။

ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွ ျပည္မ အစိုးရဆီကေန ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆို ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ မႏုႏုသန္းက ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

ဖခင္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာနဲ႔ လက္ထဲမွာရွိတဲ့ AA သီခ်င္းေခြမွာပါတဲ့ တရုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကိုမွတ္ၿပီး အမ်ားသံုး တယ္လီဖုန္း ဆိုင္ကေနတဆင့္ AA တပ္ဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ AA တပ္စခန္းရွိရာကို လာခ်င္ေၾကာင္း ဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့တယ္လို႔ မႏုႏုသန္း က ေျပာပါတယ္။

“က်မသြားဆက္ေတာ့ သူတို႔(AA)ဘက္က ရခိုင္ကေန ျဗဳန္းစားႀကီး လာမယ့္သူတေယာက္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ခံမယ့္ အေန အထား မရွိေသးဘူးဆိုၿပီး ေမးခြန္းေတြေမးတယ္”လို႔လည္း သူက ျပန္လည္ ေျပာျပပါတယ္။

မႏုႏုသန္း ေက်ာင္းဆက္တက္ၿပီး ဘြဲ႔ရၿပီးခ်ိန္မွာ ထပ္မံဆက္သြယ္ေတာ့ AA ဘက္က တယ္လီဖုန္းနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမးျမန္း မႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္မႈထမ္းဖို႔ လက္ခံလိုက္တယ္လို႔ မႏုႏုသန္းက ဆိုပါတယ္။

တကယ္တမ္း AA ဘက္ကလက္ခံေတာ့ အေရးႀကံဳလာတာက မႏုႏုသန္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကိုသြားဖို႔ ခရီးစရိတ္ ေငြေၾကး မရွိတာေၾကာင့္ AA ကပဲ လူလႊတ္ၿပီး မႏုႏုသန္းလက္ထဲကို ခရီးစရိတ္ ပို႔ေပးခဲ့တယ္လို႔ သူက ဆက္ ေျပာျပပါတယ္။

“က်မမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔လည္း ဒီထဲ၀င္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ အေ၀းႀကီး ကို သြားဖို႔ မဆံုးျဖတ္ရဲၾကဘူး” လို႔ မႏုႏုသန္းက ေျပာပါတယ္။

မိဘေတြကလြဲလို႔ သူငယ္ခ်င္း ခင္မင္ရသူအားလံုးကုိ တခြန္းတပါဒမွမေျပာဘဲ ဘယ္အခ်ိန္အိမ္ျပန္လာရမယ္ ဆိုတာကို မသိပါဘဲနဲ႔ မႏုႏုသန္းတေယာက္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို ထြြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၄ ရက္ဆက္တိုက္ ခရီးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ AA က လာေခၚတဲ့သူနဲ႔ တရုတ္နယ္စပ္မွာဆံုၿပီး လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို မႏုႏုသန္း ေရာက္ရွ္ိသြားပါတယ္။

“တရုတ္နယ္စပ္ေရာက္ေတာ့ အမ်ိဳးသားတေယာက္ လာေခၚတယ္။ တျခား ရဲေဘာ္သစ္ေတြပါ တပါတည္းေတြ႔တယ္။ မိန္းကေလး ကေတာ့ က်မတေယာက္တည္းပဲ” လို႔ သူ အမွတ္ရမိတာေတြကို ျပန္လည္ေျပာျပပါတယ္။

မႏုႏုသန္းတေယာက္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္မွာ အျခားရဲေဘာ္သစ္ ၇၂ ဦးနဲ႔အတူ စစ္ သင္တန္း စတက္ရပါတယ္။

စစ္သင္တန္းက မနက္တိုင္း ၄ နာရီထၿပီး ၄ မိုင္ကေန ၅ မိုင္ ေတာထဲကို အေျပးေလ့က်င့္ရတာေတြ၊ ကြင္းျပင္ထဲမွာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ရတာေတြက မႏုႏုသန္းလို သာမာန္အရပ္သူတေယာက္ မေျပာနဲ႔ သာမာန္ ေယာက္်ားကေလးတဦးေတာင္ ခ်က္ခ်င္း မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြပါ။
ဒီအေျခအေနအေပၚ မႏုႏုသန္းက “စစခ်င္းကေတာ့ ပင္ပန္းတယ္ မေျပးႏုိင္ဘူး။ ေနာက္တပတ္ေလာက္မွ ေယာက်္ားေလး ေတြနဲ႔လိုက္ၿပီး ေျပးႏုိင္ၿပီ။ ပထမအစကေတာ့ ခံႏုိင္ရည္သိပ္မရွိဘူး” လို႔ ၿပံဳးၿပီး ေျပာျပပါတယ္။

သင္တန္းသားတိုင္း အမႈထမ္းဖို႔ စတင္၀င္လာတာနဲ႔ စစ္ေရးေလ့က်င့္သင္တန္း ၂ လ တက္ရပါတယ္။ မနက္ပိုင္းမွာ ၄ နာရီ က စၿပီး အေျပးေလ့က်င့္ၿပီးတာနဲ႔ ေန႔လယ္ပိုင္းေတြမွာ အခ်ိန္အလိုက္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ရတာေတြရွိၿပီး ညေန ၆ နာရီကေန ၉ နာရီၾကားကိုေတာ့ စစ္တပ္ပိုင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့စာေတြ သင္ၾကားရတယ္လို႔ မႏုႏုသန္းက ေျပာျပပါတယ္။

သင္တန္းကာလ ၂ လ ၿပီးဆံုးသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ အရင္ကဖခင္ရဲ႕အိမ္မွာ ဗိုင္းေကာင္ေက်ာက္ဖိ ေနခဲ့ရတဲ့ သာမာန္ မိန္းကေလး တေယာက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ စကားေျပာရင္ေတာင္ ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာတတ္တဲ့ ကိုယ္ကာယႀကံ့ခိုင္တဲ့ စစ္သမီး တဦး ျဖစ္လာတယ္လို႔ မႏုႏုသန္းက ေက်နပ္အားရစြာ ေျပာပါတယ္။

တျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ေတြမွာလည္း စစ္သမီးေတြရွိေပမယ့္ မႏုႏုသန္းတို႔က သူတို႔ေတြလို ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ေရမွာ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔အတြက္ AA ဌာနခ်ဳပ္ရွိတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာသြားေနၿပီး က်ရာတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရတာေၾကာင့္ ပင္ပန္းတာအျပင္ အိမ္လြမ္းစိတ္ကလည္း တခါတေလ ေပၚလာတတ္တယ္လို႔လည္း မႏုႏုသန္းက ေျပာဆုိပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မႏုႏုသန္းတေယာက္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ရဲ႕ ေငြစာရင္းဌာနမွာ တာ၀န္ယူ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ မႏုႏုသန္းဘ၀မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆႏၵရွိခဲ့တဲ့ စစ္သမီးတဦးျဖစ္လာေပမယ့္ ငယ္စဥ္က ဥပေဒပညာရွင္ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာကို လည္း မေမ့ဘူးလို႔ သူကေျပာပါတယ္။
မႏုႏုသန္းက သူရဲ႕ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသူဘ၀ကို ေျပာျပေနခ်ိန္မွာ စစ္သမီးဘ၀ကို ခဏေမ့ေလ်ာ့သြားၿပီး ငယ္ဘ၀ကို ေခတၱ ျပန္ေရာက္သြားသလို သူ႔ရဲ႕မ်က္၀န္းအစုံက ႏူးညံ့ၿပီးၿပဳံးရယ္ေနပါတယ္။

ငယ္စဥ္ကတည္းက ဖခင္ရဲ႕ စည္းကမ္းေအာက္မွာ ပိပိရိရိေနထိုင္ခဲ့ရသူပီပီ အခု ရကိၡဳင့္ တပ္မေတာ္မွာလည္း ဖခင္ရဲ႕ဆႏၵ အတိုင္း မိဘေက်းဇူးဆပ္ေနတယ္လို႔ ေတြးၿပီး သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ဘ၀ကို ေက်နပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တကယ္လို႔ မႏုႏုသန္းသာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံသားတေယာက္ ျဖစ္ခြင့္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)က စစ္သမီးအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္မွာမဟုတ္ဘဲ သူျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဥပေဒပညာရွင္ အလုပ္ကိုသာ တစိုက္ မတ္မတ္ လုပ္ႏိုင္မယ့္သူလို႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္။

မႏုႏုသန္းနည္းတူ အျခား ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတြမွာလည္း အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရရွိေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ ရရွိခဲ့ မယ္ ဆိုပါက သူတို႔မိသားစုေတြ ခ်စ္ခင္ရသူေတြကို ခြဲခြာၿပီး တျခားျပည္နယ္ေတြ ျပည္ပေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ သြားေရာက္ၾကမွာ မဟုတ္ၾကပါဘူး။

မႏုႏုသန္းက “ရခိုင္လူမ်ိဳးတေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ကို က်မေက်ခ်င္လို႔ က်မ ဒီအလုပ္ကိုေရြးခ်ယ္တာ” လို႔ ေျပာဆိုရင္း “ရကိၡဳင္ျပည္ ငါရို႕ျပည္ အဖိုးအဖီးဇူဇာရို႕ေျမ ပင္လယ္ျပာ ရိုးမနန္႔ေလ ရကိၡဳင္သား အဆက္ဆက္ အသီြးအသက္ေျမ” လို႔ ၿပံဳးလ်က္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား သီခ်င္းကိုလည္း သီဆိုျပလိုက္ပါတယ္။ ။

ရကၡိဳင့္စစ္သမီး မႏုႏုသန္း (ဓာတ္ပံု – နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္/ဧရာ၀တီ)

Ref: ဧရာဝတီသတင္းဌာန

Thursday, June 2, 2016

"✿ေတာ ေခ်ာင္းဖ်ား ထဲကမပြင့္ခဲ့ရတဲ့ ပန္းကေလးမ်ား✿"

မုိးေအာင္/Root Investigative Agency


“ ဆုံးတဲ့ သူလည္းဆုံးခဲ့ၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ သမီးေလးလည္း ျပန္ၿပီး မရွင္လာေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ကေလးေတြကုိသာ ဒီလုိ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ “
အသက္ ၄၀ အရြယ္ရွိတဲ့ ဦးထြန္းလႈိင္ဟာ ငုိလုမဲ့ သူရဲ႕မ်က္ဝန္းေတြကုိ ထိန္းၿပီး အားတင္းရင္း ေျပာလုိက္ပါတယ္။

စကားအဆုံးမွာေတာ့ ဦးထြန္းလႈိင္ သူ႔မ်က္ရည္ေတြကုိ ၾကာရွည္ မထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါဘူး။ အနားမွာရွိတဲ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ လက္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး ငုိခ်လုိက္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ျဖစ္တဲ့ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွွာ ဦးထြန္းလႈိင္ရဲ႕ သမီးျဖစ္တဲ့ ျမတ္ေကဝင္း အပါအဝင္ ကေလးငယ္ ဦးေရ ၃၅ ေက်ာ္ ဟာ နံနက္ ေက်ာင္းတစ္ပုိင္း လႊတ္ခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ ေက်ာင္းတက္ရာ ပုိးရြီျပင္ေရွ႕မွာက သူရြာျဖစ္တဲ့ ဂန္႔ေဂါကုိ ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ေျပးဆြဲတဲ့ ေလွဟာ ပုံမွန္အတုိင္းဆုိ ဂန္႔ေဂါရြာကုိ သြားရေပမယ့္ ေခ်ာင္းရဲ႕ အထက္ပုိင္းျဖစ္တဲ့ ရက္ေခ်ာင္းဘက္ကုိ အရင္ဆုံး ကေလးငယ္ေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ သြားခဲ့ပါတယ္။

ေလွေပၚမွာ ပုံမွတ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူဦးေရထက္ ေက်ာ္လႊန္ခဲ့တဲ့ အတြက္ နစ္ျမဳပ္ရတာပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ သူ႔သမီးအသက္ကုိ ေခၚယူသြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကုိ တစ္ခုခ်င္း ေျပာျပပါတယ္။

“ မုိးထဲေရထဲ ေလရွိတယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္လက္ခံေသးပါတယ္။ ခုက ရာသီဥတု ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ျဖစ္သြားတာကုိ ပုိၿပီး ယူႀကံဳးမရ ျဖစ္ရပါတယ္”ေလွနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ ၆ ဦးနဲ႔ ေက်ာင္းသား၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ ေလွနစ္ျမဳပ္ခ်ိန္မွာ အနီးအနားမွာ ရွိတဲ့ သူေတြရဲ႕ အခ်ိန္မွီ ကယ္ဆယ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကေလးအမ်ားစု အသက္ရွင္သန္ခဲ့ရသလုိ အေရးေပၚအေျခေန ကေလးငယ္ေတြကုိ ကုသမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ကယ္ဆယ္ရာမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ တပ္ၾကပ္ႀကီး အၿငိမ္းစား ဦးသီဟစုိးက ရွင္းျပပါတယ္။

“ ကေလးေတြ ေလွရဲ႕နံရံေတြကုိ တစ္ဖက္၊ သူတုိ႔ရဲ႕လြယ္အိပ္ေလးေတြကုိ တစ္ဘက္ ဆုပ္ကုိင္ထားၾကတယ္ ။ ေခါင္းေလးေတြ ေရေပၚမွာ အကုန္လုံးေပၚၿပီးေတာ့ ေအာ္ေနၾကတာ”

ဦးထြန္းလႈိင္အေနနဲ႔ သူသမီး အသက္ရွင္သန္ႏုိင္ေသးတယ္ဆုိၿပီး သူသိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပုိးရြီျပင္ရြာကုိ ဂန္႕ေဂါက သူေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ လူေတြေခၚၿပီး သမီးေဇာနဲ႔ အခ်ိန္မွီေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူသမီးငယ္ေလးကုိ မေတြ႔ခင္ သမီးရဲ႕ ျခယ္သား လြယ္အိတ္စိမ္းေလးက သူ႔ကုိ ဆီးႀကိဳေနခဲ့ပါတယ္။ သမီးေလးကုိ ရွင္လွ်က္ မေတြ႔ရေတာ့ဘူးဆုိၿပီး အသိစိတ္ေတြက ဝင္ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ ဦးထြန္းလႈိင္ထင္ခဲ့သလုိ ညေန ၇ နာရီမွာ သူ႕သမီးေလးရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းကုိ ေရျပင္ေပၚက ကမ္းစပ္တစ္ေနရာမွာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

“ ကြ်န္ေတာ္ မိန္းမက သမီးပါတဲ့ ေလွနစ္ျမဳပ္တယ္ဆုိတာနဲ႔ အိပ္ရာထဲ လဲက်သြားတယ္”

ရခုိင္ေဒသမွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္ေတြ အေနနဲ႔ မုိးတြင္းရာသီေတြမွာ ဒီလုိနစ္ျမဳပ္တာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀၁၅ တုန္းကလည္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေလာင္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သလုိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း ဒီလုိမ်ိဳးျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကပါတယ္။

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ လုံၿခံဳမႈအားနည္းတဲ့ ရခုိင္ေဒသမွာ ေရလမ္းေၾကာင္း လုံၿခံဳမႈအားနည္းတဲ့ အေျခေနကုိ ေအာင္တံခြန္ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈကလည္း အသက္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ျပည္နယ္ အစုိးရကုိ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေကာင္းမြန္စိတ္ခ် လုံၿခံဳတဲ့ သေဘၤာေတြ မရရွိခဲ့ပဲ မၾကာေသးခင္ကာလကပဲ ေအာင္တံခြန္ သေဘၤာ တစ္စင္း ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕ အနီးမွာ ေသာင္တင္ၿပီး ခရီးသည္ေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ေတြကုိ စုိးရိမ္ရတဲ့ အေျခေနကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

စစ္ေတြ သဲေခ်ာင္းအနီးမွာ ၂၀၁၆ ခု ဧၿပီလအထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့တဲ့ လူေပါင္း ၆၀ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရတဲ့ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈ ဆုိရင္လည္း ေဒသတြင္း သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးရဲ႕ မလုံၿခံဳမႈေတြကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံကေတာ့ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က မီဒီယာ သမားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး လုံၿခံဳေရေစရန္အတြက္ ျပည္သူေတြကုိ ပညာေပး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာလုိ႔ အသိေပးခဲ့ပါတယ္။

“သေဘၤာေတြေပၚမွာ သေဘၤာမထြက္ခင္ အသက္ကယ္ အက်ီ ၤကုိ ဘယ္လုိဝတ္ဆင္ရမယ္ဆုိၿပီး သရုပ္ျပလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ”

ေက်းရြာေတြနဲ႔ တစ္ရြာနဲ႔တစ္ရြာၾကားမွာ ေျပးဆြဲေနတဲ့ ေလွေတြဟာ ေျပးဆြဲခြင့္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ကတည္းက ယာဥ္နဲ႕သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေရအတြက္ကုိ ေလွ်ာက္လြာစာရြက္မွာ ေဖာ္ျပရတယ္လုိ႔ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕ စည္ပင္မွဴးက ဆုိပါတယ္။

“ ခု ျဖစ္သြားတဲ့ စက္ေလွကေတာ့ ရက္ေခ်ာင္းကုိ သြားရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးေတြက အရမ္းတက္လုိက္ၾကတာနဲ႔ လူဦးေရ မတန္တဆမ်ားၿပီး ျဖစ္သြားတာ ထင္ပါတယ္”

လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စန္းေရႊကေတာ့ ဒီလုိကိစၥမ်ိဳးေတြ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေပၚရေအာင္ သူအေနနဲ႕ ကာကြယ္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ကေလးငယ္ေတြ ေခ်ာင္းကူး၊ျမစ္ကူး ေက်ာင္းသြားတက္ရတဲ့အခါ ေလွေတြမွာ လူဦးေရအလုိက္ သတ္မွတ္တဲ့ အသက္ကယ္ အက်ီ ၤေတြကုိ ပါရွိသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ေျပာပါတယ္။

“ ဒါေတြကုိ စည္ပင္ဆီက လုိင္စင္ယူထားၾကတဲ့ ကတုိးေလွေတြကုိ စည္ပင္ဌာနကလည္း ႀကီးၾကပ္ရမယ္ “

ဦးထြန္းလႈိင္လုိ သမီးငယ္ကုိ ဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့ ဦးေမာင္စိန္ေအးက သူရဲ႕သမီး ၿငိမ္းၿငိမ္းေထြးရဲ႕ အသက္ကုိ ျပန္မရရွိေတာ့ေပမယ့္ ေနာက္ကေလးေတြရဲ႕ အသက္ကုိ ခုလုိ အျဖစ္ပ်က္မ်ိဳးနဲ႔ မဆုံးခ်င္ေစဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းဆင္းတုိင္းမွာ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္တာမ်ိဳးကုိ လုိခ်င္တယ္လုိ႔ သူ႔ဆႏၵကုိ ဖြင့္ဟပါတယ္။

“ ဘယ္သူကုိလည္း အျပစ္မတင္ေတာ့ပါဘူး၊ သူရဲ႕ က်န္ခဲ့တဲ့ ေမာင္ေလးေတြ ေက်ာင္းတက္တဲ့အခါ သူ႔အစ္မလုိ အျဖစ္ဆုိးနဲ႔ မႀကံဳရင္ရပါၿပီ “ေက်ာင္းသားဦးေရ ၇၃၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ပုိးရြီျပင္ေက်ာင္းဟာ အနီးအနားရြာေတြက ကေလးငယ္ အမ်ားစု အထူးသျဖင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေတြဟာ စက္ေလွေတြ စီးၿပီး ေက်ာင္းလာတက္ရတယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခေနမ်ိဳးမွာ ေက်ာင္းက တာဝန္ သီးသန္႔မဟုတ္ဘဲ မိဘေတြနဲ႔ရြာက ျပည္သူေတြကပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လုိ႔ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ဦးသိန္းေအးက ေတာင္းဆုိပါတယ္။

ပုိးရြီျပင္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေလးေတြ ေသဆုံးမႈအျဖစ္ ရခုိင္ျပည္အစုိးရအဖြဲ႕နဲ႔ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး ေဖာင္းေဒးရွင္းက လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴေငြကုိ လက္ထဲမွာ ကုိင္ထားရင္း ဦးထြန္းလႈိင္က သူ႔ကုိ မယုံၾကည္မွာ စုိးတဲ့ ေလသံနဲ႕ အလွဴေငြေပးေနတဲ့ လႈမႈေရးဝန္ႀကီးကုိ ၾကည့္ၿပီး မဝ့ံမရဲ ဆုိပါတယ္။

“ ဒီေငြေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္မစားပါးဘူး။ သမီးေလးအတြက္ အလွဴဒါန္းလုပ္မွာပါ”
ပုိးရြီျပင္ သခ်ၤိဳင္းရဲ႕ ဇရပ္မွာေတာ့ ဦးထြန္းလႈိင္သမီး အပါအဝင္ အက်ၤအစိမ္းအျဖဴေတြ ဝတ္ဆင္ရင္း ေသဆုံးသြားခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ လဲေလ်ာင္းေနၾကပါတယ္။ ဇရပ္ရဲ႕ နံေဘးဝဲယာမွာေတာ့ အနီးအနားေက်းရြာေတြက ရြာသူ၊ရြာသားေတြ ေရာက္ေနၾကပါတယ္။

မိသားစုဝင္ေတြကေတာ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ နံေဘးမွာ သူတုိ႕ရဲ႕ နာမည္ေတြကုိ ေရရြတ္ရင္း ငုိေနၾကပါတယ္။ အေလာင္း ခုႏွစ္ေလာင္းရဲ႕ ညာဘက္ အဆုံးမွာေတာ့ ျမတ္ေကဝင္းရဲ႕ ခ်ည္သားလြယ္အိပ္ေလးကုိ သူနဲ႔အတူ တစ္ပါတည္း ထည့္ေပး လုိက္မယ္ ဆုိၿပီး တင္ထားၾကပါတယ္။

ကေလးသူငယ္မ်ားေန႔တစ္ခုလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္လည္း ျဖစ္တဲ့ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္က ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာသင္ၾကားမႈ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲရင္ဆုိင္ေနရတယ္ဆုိတာကုိ ျမတ္ေကခုိင္ဝင္း တုိ႔ အသက္နဲ႔လဲၿပီး ျပသခဲ့ပါၿပီ။

#RiA

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ပိုးရွီျပင္ ေက်းရြာ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈ ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူ ၇ ဦး အေလာင္း ျပန္ေတြ႔ရွိ

ေတဇာေအာင္ ၊ ဇြန္ ၂

ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ပိုးရွီျပင္ေက်းရြာမွ ဂန္႔ဂါသို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၅ဦးတင္ေဆာင္လာေသာ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈမွ ေပ်ာက္ဆံုးအေလာင္း ၇ေလာင္းလံုး အား ဇြန္လ၂ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာင္းသားေတြကို ပို႔ရမွာက ၂ေနရာပါ။ ရဟတ္ေတာင္နဲ႔ ဂန္႔ဂါကို ခြဲပို႔ရမွာ။ ဒါကို ေက်ာင္းသားေတြက မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ အားလံုးစီးျပီး လိုက္သြားၾကတယ္။ ပံုမွန္ဆို ၂၈ေယာက္ပဲ တင္တာ။ ေရလယ္ေရာက္ေတာ့ ဦးပိုင္းမွာ လူမ်ားေနလို႔ ပဲ့ပိုင္းကို ေျပာင္းစီးရာကေန တိမ္းေမွာက္တာပါ” ဟု ပိုးရႊီျပင္ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲမွဴး ဦးေက်ာ္ဇံကေျပာသည္။

အဆိုပါ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အသက္ေသဆံုးသြားေသာ မိဘမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးအရအဖြဲ႔မွ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာ၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၀န္ၾကီးဦးမင္းေအာင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား လာေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လာေရာက္တာက အားေပးကူညီဖို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ပံ့ေငြေပးတယ္ ဆိုတာကလည္း ကေလးေတြ ေကာင္းရာမြန္ရာေရာက္ေအာင္ အလွဴအတန္းလုပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အမွ်ေ၀ဖို႔ပါ”ဟု လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမွ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာက ေျပာသည္။

အဆိုပါစက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈတြင္ ေသဆံုးသြားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၇ဦး၏ မိဘမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တစ္ဦးလ်င္၃သိန္းက်ပ္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမွ ၁သိန္းက်ပ္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေ ရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၁သိန္းက်ပ္ႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ၾကီး ဌာနမွ ၁သိန္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ၄၂သိန္းကူညီေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၀ံလက္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွလည္း ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးလ်င္ ၁သိန္းက်ပ္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေပးခဲ့ျပီး အဆိုပါ စက္ေလွတိမ္းေ မွာက္မႈတြင္ လိုက္လံကယ္ဆယ္ ရွာေဖြေရးတြင္ တစ္တပ္တစ္ အား ကူညီမႈေပးခဲ့ေသာ ပိုးရႊီျပင္မဟာမိတ္လူမႈေရး အသင္းကို လည္း ေငြ က်ပ္၂သိန္း ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Rakhine Gazette 

Enter Email To Subscribe

Enter your email address:

Monthly Popular Posts

အခမဲ့အဂၤလိပ္စာေလ့လာၾကရေအာင္

Blog Archive