သင္ေသသြားေသာ္ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ (ေဇာ္ဂ်ီ )

Myanmar Ebook Collections-Novel, History, Culture, etc. 1. ဘာသာေရးႏွင့္ဓမၼရသစုစည္းမႈ  (၁၁၄) အုပ္
 2. ဇာတ္(၅၅၀)နိပါတ္ေတာ္
 3. မဟာဗုဒၶ၀င္ က်မ္းစာ (၁-၈)
 4. ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဆုံးမစာ စာအုပ္မ်ား
 5. ျမန္မာစာအုပ္မ်ား စုစည္းမႈ (၁)
 6. ျမန္မာစာအုပ္မ်ား စုစည္းမႈ (၂)
 7.  ဖိုးေက်ာ့ရဲ့စာအုပ္မ်ား စုစည္းမႈ
 8. မင္းလူစာအုပ္ (၃၈)အုပ္ စုစည္းမႈ
 9. ဖျဖင့္ရဲ့ စာအုပ္မ်ား (၃၁) အုပ္
 10. ေငြဥေဒါင္း(ဦးႀကီးေမာင္) - ဗုဒၶစာပန္းခ်ီ ( Vol.1 - Vol.5 )
 11. သမိုင္းစာအုပ္မ်ား (၄၈ အုပ္)
 12. ေသာ္တာေဆြ (၂၇) အုပ္
 13. ခင္ႏွင္းယု (၃၀) အုပ္
 14. မင္းခိုက္စိုးစံ (၂၄) အုပ္
 15. တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ (၂၇)အုပ္
 16. ဟင္းခ်က္နည္း စာအုပ္ ၁၁ အုပ္
 17. မင္းသိခၤ (၇) အုပ္ 
 18. ဖျမင့္ရဲ့လက္ရားမ်ား (၁၀) အုပ္
 19.  ေရႊဦးေဒါင္းရဲ့လက္ရာမ်ား (၁၉) အုပ္
 20. နႏၵာသိန္းဇံရဲ့ စာအုပ္မ်ား (၁၈) အုပ္
 21.  ေမာင္ေပၚထြန္းျပဳစုသည့္စာအုပ္မ်ား (၁၈) အုပ္    
 22. နီကိုရဲစာအုပ္မ်ားစုစည္းမႈ
 23. မင္းျမတ္သူရစာအုပ္မ်ား စုစည္းမႈ
 24. ဝိဇၨာကာတြန္း စာအုပ္မ်ား
 25. ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ စာအုပ္မ်ားစုစည္းမႈ
 26. ဂ်ဴး ရဲ့လက္ရာမ်ားစုစည္းမႈ (၆၆) အုပ္
 27. ဦးဆန္းလြင္ စာအုပ္ (၁၂) အုပ္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပရန္ ခဏေလးေစာင့္ၾကပါ။

Enter Email To Subscribe

Enter your email address:

Monthly Popular Posts

Blog Archive