မင္းဘာဘုရင္ တည္ထားခဲ႔သည့္ ဂူကိုးလံုး၏ တည္ေနရာ


ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ မင္းဗာဘုရင္တည္ထားခဲ့သည့္ ေက်ာက္တစ္လံုးဂူ

မင္းဘာႀကီး နန္းတက္သည့္အခါ ကုသိုလ္ေတာ္အျဖစ္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားကို ဂူထြင္း၍ ဘုရားတည္ခဲ႔သည္။ ၎တို႔မွာ (၁)ေက်ာက္တစ္လံုးဂူ၊ (၂)နတ္ေတာင္ျပင္ဂူ၊ (၃)ေတာင္ညိဳဂူ၊ (၄)ႀကိမ္ေခြေမာ္ဂူ၊ (၅)ဂူဝဂူ၊ (၆)ဇကိုင္းဂူ (၇)ကူေတာင္ဂူ၊ (၈)နိုင္ငံေတာင္ဂူ၊ (၉)ပိုးရွီျပင္ဂူတို႔ ျဖစ္သည္။

(၁)ေက်ာက္တစ္လံုးဂူ

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ကားမိုင္ ၃မိုင္၃ဖာလံုအကြာ ေက်ာက္စြယ္တစ္ခု၏ ေျမာက္ဖက္မ်က္နွာစာတြင္ ထြင္းထုတည္ထားသည္။မူလက တစ္ဂူတည္းသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ကုသိုလ္ပြားယူၾကသျဖင့္ ဂူေပါက္မ်ားလာေလသည္။ယခု ဂူအရွည္မွာ ၃၉၄ေပ၊ ဂူေပါက္၅၄ေပါက္ ရွိသည္။

(၂)နတ္ေတာင္ျပင္ဂူ

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဖက္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ေက်ာက္သားနုလွသျဖင့္ လက္ရာေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိပါ။
(အေရးထား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသင့္ပါသည္)

(၃)ေတာင္ညိဳဂူ

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ရင္းအရပ္တြင္ တည္ရွိသည္။ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မွ အေနာက္ဖက္ ေလးမိုင္အကြာ ၂၂၄ေပျမင့္ေသာ သီးျခားေတာင္လြတ္ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီး ျဖစ္သည္။အေနာက္ဖက္နံရံ၌ ေပ၁၆၀အရွည္တြင္ ဂူေပါက္(၄၂)ေပါက္ကို ထြင္းထုထားသည္။ဂူမ်ားထဲတြင္ ဆင္းထုေတာ္ ႀကီး/ငယ္ (၆၈)ဆူ ကိန္းဝပ္ေနၾကသည္။မူလက ဂူတစ္ဂူတည္းသာ ျဖစ္သည္။ဤဂူကို စိတၱရလကၤာ လက္သမားငါးရာတို႔က ထြင္းထုခဲ႔သည္ဆို၏။

(၄)ႀကိမ္ေခြေမာ္ဂူ

ေတာင္ရင္းကြ်န္း၏ အေနာက္ဖက္ျခမ္း ႀကိမ္ေခြေမာ္ရြာတြင္ တည္ရွိသည္။ဤဂူအနီးရွိ ေတာေက်ာင္းတြင္ `မဟာက်န္´ ဆင္းထုေတာ္တစ္ဆူ ကိန္းဝပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။
(ဤဂူသို႔ ကြ်န္ေတာ္သြားေရာက္ဖူးပါသည္။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းသျဖင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေနပါၿပီ။အေရးထား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသင့္ပါသည္)

(၅)ဂူဝဂူ

ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဖက္နွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ကုလားတန္ျမစ္၏ လက္ဝဲကမ္းရွိ ေတာင္/ေျမာက္ တန္းေနေသာ ေက်ာက္စြယ္ကို ဂူေက်ာင္းအျဖစ္ မင္းဘာႀကီးက စတင္တည္ခဲ႔သည္။ေနွာင္းေခတ္တြင္ ထပ္မံကုသိုလ္ျပဳၾကသျဖင့္ ဂူေပါက္(၁၁)ေပါက္ထိ ျဖစ္လာသည္။ဂူမ်က္နွာစာအရွည္ ၈၃ေပရွိကာ၊ ဂူလမ္းအရွည္မွာ ၇၄ေပရွိသည္။အခ်ိဳ႕ဂူေပါက္တို႔တြင္ `တံကဲ´လက္ရာမ်ား ပါရွိသည္။ေျမာက္ဖက္အနီး ေတာင္ထိပ္ေပၚတြင္ စၿမံဳေတာ္ေစတီ ကိန္းဝပ္သည္။

(၆)ဇကိုင္းဂူ

ဇီးကိုင္းဟုလည္း ေရးၾကသည္။ဇကိုင္းရြာသည္ မစဲကြ်န္း၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ရြာ၏အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းတြင္ မင္းဘာႀကီးတည္ထားသည့္ ဂူတစ္လံုး ရွိသည္။

(၇)ကူေတာင္ဂူ

ကူေတာင္ရြာ၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ တည္ရွိသည္။ဂူဝမ်ားမွာ အေရွ႕သို႔ မ်က္နွာျပဳထားသည္။ဂူမ်က္နွာစာတြင္ ပန္းႏြယ္ပန္းခက္မ်ား၊ ေက်းငွက္သာရကာမ်ားနွင့္ ျဗဟၼာတို႔က ပူေဇာ္ေနၾကပံုမ်ား ထုဆစ္ထားသည္။ဂူေက်ာင္း(ဝ) သံုးခုရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၄၅ေပမွ် ရွည္လ်ားသည္။ထိုင္ေတာ္မူ (၃၁)ဆူကိန္းဝပ္လွ်က္ ရွိသည္။ေျမာက္ဖက္ဂူမွာ အဓိကက်ၿပီး ဘံုပိတ္မ်က္နွာၾကက္နွင့္ နံရံကပ္ေက်ာက္တိုင္ သရုပ္ေဖာ္လက္ရာမ်ား ပါရွိသည္။
မူလကုသိုလ္ရွင္မွာ မင္းဘာႀကီးျဖစ္ၿပီး ၁၅၅၃ခုနွစ္ ေလးဆူေသာ ရုပ္ပြားဆင္းထုေတာ္ကို တည္ခဲ႔သည္။ ဤဂူကို ဒ႑ာရီသမိုင္း၌ စိတၲရလကၤာ လက္သမား၅၀၀သည္ တစ္ညဥ္႔တည္းနွင့္ အၿပီးထုဆစ္ခဲ႔ၾကသည္ဟု အဆိုရွိသည္။

(၈)နိုင္ငံေတာင္ဂူ

ဝရိုက္ေတာ္ေစတီ၏ အေနာက္ဖက္အနီးရွိ `နိုင္ငံေတာင္´ေတာင္တန္းတြင္ တည္ရွိသည္။ဂူေပါက္ တစ္ေပါက္သာ ရွိပါသည္။

(၉) ပိုးရွီျပင္ဂူ

ပိုးရွီျပင္ရြာအနီးရွိ ဂူေပါက္တစ္ေပါက္တည္းရွိ ဂူျဖစ္ပါသည္။ပိုးရွီျပင္သည္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ဝင္ ျဖစ္ကာ၊ ေတာဖ်ားေခ်ာင္း၏ လက္ဝဲကမ္း၊ ေခ်ာင္းဝမွဝင္လွ်င္ ေလးမိုင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္ ရြာႀကီးတစ္ရြာ ျဖစ္ပါသည္။

(ဤပိုစ့္ကို ဖတ္ရွဴမိသူမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါဂူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားရွိပါက မည္သည့္ဂူျဖစ္ေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပရင္း ဖိုတိုကြန္မန္႔ ေပးခဲ႔ၾကပါ။ ေအာင္လွသိန္း၏ ရခိုင္သုတအဘိဓာန္စာအုပ္မွ မွ်ေဝပါသည္။)

 Credit:
HA DA YA 

Comments