သင္ေသသြားေသာ္ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ (ေဇာ္ဂ်ီ )

Sunday, September 6, 2015

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထဲမွ (အိုင္စီအက္စ္ )စာေမးပဲြကို ပထမဆံုးေအာင္ျမင္ခဲ့သူ (အိုင္စီအက္စ္ ဦးေက်ာ္မင္း )


ဦးေက်ာ္မင္း

ဦးေက်ာ္မင္းကို ၁၈၉၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ေန့ ဗုဒၶဟူးေန့တြင္ စစ္ေတြျမို့၌ ဖြားျမင္သည္။အဖ ဦးထြန္းခ်န္၊အမိ ေဒၚမဦးျဖစ္သည္။ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးထြန္းခ်န္မွာ ဘီေအ၊ဘီအယ္လ္ဘဲြ့ရ ေျမပိုင္ရွင္ ဝတ္လုံေတာ္ဘဲြ့ရျဖစ္၍ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ရခိုင္ ရက္စဲြပါ ထြန္းခ်န္ျပကၡဒိန္ကို ျပုစုခဲ့သူျဖစ္သည္။ဦးေက်ာ္မင္းမွာ သားသုံးေယာက္တြင္ အလတ္ျဖစ္သည္။အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ဆင္းမလားစစ္ေျပးအစိုးရ ဆာေဒၚမန္စမစ္၏ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ျဖစ္သည္။

စစ္ေတြ စိန့္အယ္နီကြန္ဗင့္ သာသနာျပုေက်ာင္းတြင္ စတင္ပညာသင္သည္။၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ကာလကတၱား စိန့္ဇာဗီးယား ေကာလိပ္သို့ေျပာင္း၍ ပညာသင္သည္။၁၉၁၆ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္နိုင္ငံ ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္ လိုကယ္စာေမးပဲြကို ပထမအဆင့္မွ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္သည္။ပထမကမၻာစစ္အတြင္း ကမၻာကိုပတ္၍ ဗဟုသုတရွာမွီးကာ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာတြင္ လန္ဒန္သို့ျပန္ေရာက္သည္။၁၉၂၁ခုႏွစ္တြင္ ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္မွ ဘီေအဘဲြ့ ၊၁၉၂၂ခုႏွစ္တြင္ အယ္လ္အယ္လ္ဘီဘဲြ့မ်ား ရသည္။၁၉၂၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ယွဥ္ျပိုင္ေျဖဆိုရသည့္ အိႏၵိယ ပဋိညာဥ္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းစာေမးပဲြ ( အိုင္စီအက္စ္ )ကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ ပထမဆုံး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ကာလကတၱားႏွင့္ ေအာက္စဖို့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ထူးခ်ြန္ထင္ရွားခဲ့သည္။

၁၉၂၃ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြနယ္ပိုင္ဝန္ေထာက္၊၁၉၂၇ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးဌာန အတြင္းဝန္၊၁၉၃၁ခုႏွစ္တြင္ ေျမာင္းျမခရိုင္ဝန္၊၁၉၃၆ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဌာန ဒုတိယအတြင္းဝန္၊၁၉၃၇ -၄၁ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာဌာန အတြင္းဝန္၊ဟံသာဝတီ ခရိုင္ဝန္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမ႓ာစစ္အတြင္း အဂၤလိပ္စစ္ေျပးအစိုးရႏွင့္ အတူလိုက္ပါ၍ ဆင္းမလားတြင္ ရံုးစိုက္သည့္ စစ္ေျပးအစိုးရအဖဲြ့၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။စစ္ျပီးေနာက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းအေရးပိုင္၊ ၁၉၄၆ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း အေရးပိုင္၊၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးဌာန မင္းၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ ပဋိညာဥ္ခံဝန္ထမ္းဘဝမွ အျငိမ္းစားယူ၍ နိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၉၅၀မွ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ထိ စစ္ေတြပါလီမန္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရ၍ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ရခိုင္ပါလီမန္အုပ္စုႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအဖဲြ့ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။၁၉၅၈ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအဖဲြ့ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ၾကီးအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည္။

၁၉၁၈ခုႏွစ္မွစ၍ ကမၻာ့တစ္ဝန္း က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ခရီးသြားလာခဲ့သည္။ျပည္တြင္းတြင္လည္း ခရီးအႏွံ့သြားသည္။တိုင္းျပည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသႏၲရဗဟုသုတမ်ားျပားသူ၊ကမ႓ာအျမင္ရွိသူအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ထူးခ်ြန္ထက္ျမက္ေသာ နိုင္ငံဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၉၄၄ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားကြန္ဖရင့္၊၁၉၄၅ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံပါရီျမို့၌ က်င္းပသည့္ကြန္ဖရင့္၊၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ဝါရွင္တန္၌ က်င္းပသည့္ ကမ႓ာ့ေရာ္ဘာကြန္ဖရင့္၊၁၉၅၂ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္နန္းတက္ပဲြအခမ္းအနား၊၁၉၅၈ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယနိုင္ငံ နယူးေဒလီျမို့၌ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အားကစားထူးခ်ြန္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အိုလံပစ္အသင္း၊ေဂါက္သီးအသင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ဂ်ပန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ယိုးဒယားနိုင္ငံမ်ားသို့ သြားေရာက္ခဲ့ရသည္။

ဦးေက်ာ္မင္းသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာထူးခ်ြန္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ( The Burma We Love ) က်ြႏ္ုပ္တို့ခ်စ္ေသာ ျပည္ျမန္မာ ၁၉၄၅၊ ( Through the Iron Curtain via the Back Door )သံကန့္လန့္ကာေနာက္ကြယ္မွ ဆိုဗီယက္ ၁၉၅၂ ၊ ( Preliminary Report on New Industries for Burma ) ျမန္မာျပည္အတြက္ စက္မွူလုပ္ငန္းသစ္မ်ား ပဏာမရီပို့ ၁၉၄၇၊ ( Mein Kampfala Kyaw Min )မိန္းကင့္ အလာ့ ေက်ာ္မင္း ၁၉၄၇၊ (Introducing Buddhist Abhidhamma Meditation and Concentration ) ဗုဒၶအဘိဓမၼာနိဒါန္း ၁၉၇၉ စာအုပ္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္မွာ ပါလီမန္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ( ၁၉၆၁ )ျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက နိုင္ငံဂုဏ္ရည္ ( ပထမအဆင့္ )ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။အိုင္စီအက္စ္ ဦးေက်ာ္မင္းသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ၊ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမို့၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။

Credit: Khine Yee

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပရန္ ခဏေလးေစာင့္ၾကပါ။

Enter Email To Subscribe

Enter your email address:

Monthly Popular Posts

အခမဲ့အဂၤလိပ္စာေလ့လာၾကရေအာင္

Recent Posts

Blog Archive