ရခိုင္ေဒသရွိ ၿမိဳ႕(၁၇)ၿမိဳ႕မ်ား၏ရာဇဝင္အက်ဥ္း - စစ္ေတြၿမိဳ႕

စစ္ေတြၿမိဳ႕

ကုလားတန္ျမစ္ဝ၏ အေနာက္ဖက္ကမ္းနွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔ ဆံုရာအရပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး သဘာဝပထဝီ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေကာင္းသည္။ ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဖက္ကို ဆတ္ရိုးက်ေခ်ာင္းက ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။ ရခိုင္ျပည္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ကာ ဧရိယာအက်ဥ္းဆံုးၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။

ေတာင္နွင့္ေျမာက္ သံုးမိုင္ခြဲ၊ အေရွ႕နွင့္အေနာက္က နွစ္မိုင္ခန္႔ရွိသည္။ အက်ဥ္းဆံုးေနရာသည္ ေျခာက္ဖာလံု ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ဧရိယာမွာ (၃.၃၄) စတုရန္းမိုင္ ရွိသည္။ `ၿမိဳ႕ေပၚတြင္´ လူဦးေရ (၁.၂၇) သိန္းေက်ာ္ ေနထိုင္သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုး၏ လူဦးေရမွာမူ (၂.၃၃) သိန္း ရွိပါသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး မျဖစ္မီ စစ္ေတြမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းေက်ာ္အထိ နွစ္စဥ္တင္ပို႔ေနသျဖင့္ ဆန္ၿမိဳ႕ဟုလည္း အမည္တြင္ခဲ႔သည္။

ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္အရ အဂၤလိပ္တို႔ ရခိုင္ကိုသိမ္းၿပီးေသာအခါ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သည္ အေနအထား မေကာင္းေတာ့သျဖင့္ ၁၈၃၆ - ခုနွစ္တြင္ စစ္ေတြကို တည္ေထာင္သည္။ `စစ္တဲႀကီး´တစ္ခု ရွိခဲ့သည္ကို အစြဲျပဳ၍ စစ္ေတြဟုတြင္လာသည္။ အာက်ပ္ကုန္းရွိ အာက်ပ္ေတာ္ေစတီကို အစြဲျပဳ၍ အဂၤလိပ္တို႔က အာက်ပ္ (AKYAB)ဟု ေခၚၾကသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ဧရိယာ၏ (၃၅) ရာခိုင္နႈန္းမွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည္။ သစ္ေတာဧရိယာ မရွိပါ။ ပုဇြန္ကန္ (၄၂၆) ကန္နွင့္ ေမြးျမဴေရးဧရိယာ (၄၈၉၀) ဧကရွိသည္။ အဓိကထြက္ကုန္မွာ ဆန္စပါး၊ ငါးနွင့္ ရခိုင္လံုခ်ည္တို႔ ျဖစ္သည္။

စစ္ေတြအေနာက္ဖက္ရွိ ေပ (၂၀) ခန္႔ျမင့္သည့္ ေတာင္ကုန္းငယ္တစ္ခုသာ အျမင့္ဆံုးကုန္းျမင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ ေက်းရြာအုပ္စု (၂၇) စုနွင့္ ေက်းရြာငယ္ (၈၇) ရြာရွိပါသည္။ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ ဘုရားႀကီး၊ ဧေစတီ၊ သလံုးေတာ္ဓာတ္ေစတီ၊ ေလာကာနႏၵာေစတီ၊ မင္းႀကီးေက်ာက္တန္း၊ ရွဳခင္းသာလမ္း၊ ပိြဳင့္၊ စစ္ေတြေဟာ္တယ္ေရွ႕ကမ္းေျခ၊ နႏၵာဝန္ဥယ်ာဥ္တို႔မွာ ထင္ရွားသည္။
---------------------
ဝန္ခံခ်က္။ 
ေအာင္လွသိန္း ေရးသားသည့္ `ရခိုင္သုတအဘိဓာန္´စာအုပ္မွထုတ္ႏႈတ္၍ HADAYA မွ သူရဲ့ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္လည္ တင္ခဲ့သည့္ Post မ်ားကိုစုစည္းေဝမွ်ပါသည္။

Comments